Asduiven ZLU

Asduiven ZLU, vanaf 2016

2e asduif Agen 3 jaar (Nakita)

2017, 2018, 2019

 Tevens 1e nationaal Agen 2019 en 3e int. Agen 2019

8e asduif Marseille 3 jaar (Lando)

2014, 2015, 2016

8e asduif Agen 4 jaar (Nakita)

2017, 2018, 2019, 2020

Tevens 1e nationaal Agen 2019 en 3e int. Agen 2019

10e asduif Agen 3 jaar (Olga)

2017, 2018, 2019

12e asduif Marseille 4 jaar (lando)

2013, 2014, 2015, 2016

13e asduif Agen 4 jaar (Nakita)

2016, 2017, 2018, 2019

13e asduif Agen 3 jaar (Nero)

2016, 2017, 2018

19e asduif Marseille 4 jaar (lando)

2014, 2015, 2016, 2017

21e asduif Agen 4 jaar (Nero)

2015, 2016, 2017, 2018

21e asduif Agen 4 jaar (Nero)

2016, 2017, 2018, 2019