Prestaties

 

Pau, 18 Juli 2020 (32 mee)
NIC Putten202 duiven
15, 16, 18, 21, 45, 51
Afd. 7
493 duiven
10, 16, 18, 27, 74, 90, 91, 94, enz
FC Gooi en Eemland
158 duiven
3, 6, 7, 9, 26, 29, 30, 32, 33, 36
FU 2000
1489 duiven
56, 76, 82, 102, 271, 320, 322, enz
ZLU
4255 duiven
119, 146, 162, 193, 592, 724, enz
Pau, 22 Juni 2019 (6 mee)
NIC Putten
82 duiven
6, 8, 11, 14, 17
FC Flevoland46 duiven
4, 5, 6, 10 ,12
Afd. 7
278 duiven
24, 26, 42, 55, 65
FC Gooi en Eemland
69 duiven
8, 9, 12, 15
FU 2000
941 duiven
64, 76, 144, 180, 209
ZLU
3785 duiven
157, 196, 487, 636, 759
Agen, 28 Juni 2019 (15 mee)
NIC Putten
142 duiven
1, 14, 18, 30, 32
FC Flevoland
82 duiven
1, 7, 10, 20, 21
FC Gooi en Eemland
193 duiven
1, 11, 17, 27, 28, 39
FU 2000
1998 duiven
1, 116, 169, 309, 314, 444
ZLU
5214 duiven
1, 290, 430, 767, 787, 1154
Int.Nationaal
12090 duiven
3, 486, 738, 1438, 1477
St.Vincent 5 Juli 2019 (4 mee)
NIC Putten
47 duiven
8
FC Gooi en Eemland
55 duiven
5
FU 2000
574 duiven
102
ZLU
2696 duiven
591
Marseille, 19 Juli 2019 (6mee)
NIC Putten
81 duiven
17
FC Flevoland
34 duiven
3, 5
FC Gooi en Eemland
53 duiven
13
FU 2000
652 duiven
163
ZLU
2735 duiven
658
Narbonne, 29 Juli (5 mee)
NIC Putten
43 duiven
4, 6
FC Gooi en Eemland
33 duiven
1, 4
FU 2000
940 duiven
21, 118
ZLU
3829 duiven
147, 457
Pau, 23 Juni 2018 (7 mee)
NIC Putten
58 duiven
1, 3, 12, 13
FC Flevoland
39 duiven
2, 5, 10
Afd. 7
238 duiven
3, 14, 51, 55
FC Gooi en Eemland
74 duiven
1, 5, 14, 15
FU 2000
751 duiven
9, 27, 152, 161
ZLU
3551 duiven
55, 141, 683, 725
Agen, 29 Juni 2018 (14 mee)
NIC Putten
77 duiven
2, 3, 4, 10, 17
FC Flevoland
129 duiven
4, 5, 6, 9, 15, 20, 23, 24
Afd. 7
562 duiven
11, 12, 14, 44, 70, 111, 134
FC Gooi en Eemland
270 duiven
4, 5, 6, 13, 19, 27, 30, 42
FU 2000
2129 duiven
40, 41, 50, 139, 220, 370, 428, 472
ZLU
5754 duiven
126, 127, 155, 493, 901
St.Vincent, 13 Juli 2018 (5 mee)
NIC Putten
42 duiven
10
Afd. 7
212 duiven
36
FC Gooi en Eemland
51 duiven
7
FU 2000
438 duiven
100
Marseille, 19 Juli 2018 (5 mee)
FC Gooi en Eemland
86 duiven
19
Pau, (MdM), 24 juni 2017 (6 mee ’s avonds 2 thuis)
NIC Putten66 duiven8, 9
FC Gooi en Eemland87 duiven12, 13
FU 2000853 duiven72, 82, 186
ZLU3526 duiven300, 342
Agen, 4 Juli 2017 (11 mee)
NIC Putten152 duiven2, 6, 8, 10, 26, 30
FC Flevoland130 duiven4, 7, 9, 12, 19, 22, 26, 31
FC Gooi en Eemland279 duiven2, 4, 8, 9, 19, 21, 29, 37
FU 20002714 duiven47, 92, 114, 125, 336,371, 564,
ZLU6211 duiven370, 492, 526, 539, 887, 951,
Barcelona, 11 Juli 2017 (2 mee)
Niet geklokt
St.Vincent 15 juli 2017 (3 mee)
NIC Putten46 duiven7, 10
FC Gooi en Eemland128 duiven6, 10, 31
FU 2000630 duiven51, 79
ZLU3037 duiven262, 443
Marseïlle, 21 Juli 2017 (3 mee)
NIC Putten53 duiven4, 13
FC Flevoland43 duiven3, 5, 7
FC Gooi en Eemland105 duiven3, 11, 15
FU 2000582 duiven23, 140
ZLU2528 duiven153, 484
Narbonne 28 Juli 2017 (3 mee)
Niet geklokt
Perpignan 4 aug 2017 (3 mee)
NIC Putten94 duiven14
FC Flevoland57 duiven5
FC Gooi en Eemland140 duiven16
FU 20001173 duiven227
Pau, 20 Juni 2016 (7 mee)
NIC Putten82 duiven10, 18, 21
FC Gooi en Eemland106 duiven14, 19, 20, 27
FU 2000939 duiven146, 197, 219
ZLU3788 duiven426, 606, 720
Agen, 24 Juni 2016 (17 mee, ’s avonds 4 thuis)
 NIC Putten151 duiven5, 10, 11, 12, 18, 29, 32
FC Flevoland136 duiven6, 10, 11, 12, 18, 27, 30
FC Gooi en Eemland325 duiven8, 15, 17, 20, 25, 34, 41, 58, 62
FU 20002664 duiven108, 193, 211, 231, 341, 439, enz
ZLU6897 duiven305, 634, 730, 820, 1273, 1544 enz
Barcelona 2016 niet meegedaan
St. Vincent, 8 Juli 2016 (6 mee)
 NIC Putten55 duiven11
FC Gooi en Eemland80 duiven8, 13, 16
FU 2000686 duiven105, 148
ZLU3386 duiven567, 745
Marseille, 15 Juli 2016 (10 mee)
 NIC Putten70 duiven2, 5
FC Flevoland51 duiven2, 3
FC Gooi en Eemland127 duiven2, 3
FU 2000789 duiven44, 83
ZLU3320 duiven142, 304
Narbonne, 22 Juli 2016 (3 mee)
NIC Putten
70 duiven15
FC Gooi en Eemland104 duiven21
Marseïle  17 Juli 2015 (2 mee)
NIC Putten58 duiven4, 13
FC Gooi en Eemland100 duiven4, 11
FU 2000804 duiven84, 168
ZLU3610 duiven311, 650
St. Vincent 10 Juli 2015 (10 mee)
NIC Putten63 duiven2, 10
FC Gooi en Eemland109 duiven4, 14
FU 2000773 duiven56, 150
ZLU3714 duiven190, 635
Bordeaux 26 Juni 2015 (16 mee, ’s avonds 6 thuis) 
 NIC Putten186 duiven4, 6, 7, 9, 10, 15, 19, 21
FC Flevoland114 duiven4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 29
FC Gooi en Eemland254 duiven6, 8, 9, 10, 11, 21, 25, 26, 54
FU 20002675 duiven58, 76, 88, 108, 142, 269, 340 enz
ZLU6638 duiven188, 232, 263, 330, 433, 860
Bordeaux 27 Juni 2014 ( 6 mee)
NIC Putten189 duiven9, 10, 36
FC Gooi en Eemland309 duiven24, 26, 48
ZLU4899 duiven1241
Marseille 18 Juli 2014 (6 mee)
NIC Putten119 duiven5, 21, 23, 24
FC Gooi en Eemland148 duiven5, 18, 20, 21, 33
ZLU4899 duiven245, 775, 930, 935, 1151
Mooiste uitslagen middag lossing voor overgang ZLU 2014
NL03-1804378_car_smallindex.1
St. Vincent 12 Juni 2009 ( 6 mee)
Vereniging62 duiven1, 2, 4, 6, 8, 10
Kring 4293 duiven2, 10, 16, 24, 41, 55
Regio 1 Afd. 8663 duiven3, 14, 26, 41, 87, 122
Afdeling 82640 duiven4, 30, 74, 120, 315, 457
Nationaal6755 duiven23, 106, 223, 343, 887, 1280
Int.Nationaal8961 duiven37, 144, 292, 441, 1107, 1611
St. Vincent 13 Juni 2008 (6 mee)
Vereniging43 duiven1, 2, 4, 5, 9, 11
Kring 4299 duiven4, 10, 14, 28, 51, 62
Regio 1 Afd.8615 duiven5, 24, 35, 77, 122, 144
Afdeling 82431 duiven22, 179, 246, 424, 589
Nationaal5682 duiven49, 378, 540, 962, 1349
Int.Nationaal7276 duiven63, 474, 675, 1212, 1684, 1812